Judo 4 Life – judo hela livet

  1. Hem
  2. Om judo
  3. Judo 4 Life – judo hela livet

Syftet med Judo 4 Life-projektet är att skapa aktiviteter för och möten mellan olika målgrupper och intressegrupper inom svensk judo. Särskilt ska målgrupperna barn- och ungdomar som inte tävlar och funktionshindrade utövare stödjas med aktiviteter inom ramen för projektet.
Projektet kan och bör omfatta så många målgrupper och intresseinriktningar inom svensk judo som möjligt. Alla Judo 4 Life-aktiviteter ska vara öppna för deltagande för alla medlemmar i svenska judoklubbar och får inte vara exklusiva lokala eller regionala aktiviteter. Det som ska prägla alla aktiviteter i projektet är öppenhet, mångfald och olikhet.

För att vara en Judo 4 Life-aktivitet så ska minst tre olika målgrupper eller intressegrupper ha någon form av verksamhet som samordnas på samma ort. Verksamheten kan vara av olika karaktär; träning, tävling, utbildning eller uppvisning och det är inte så att mål- eller intressegrupper måste ha gemensamma aktiviteter, även om det är både önskvärt och lämpligt att planera in gemensamma aktiviteter av det som rent praktiskt går att göra gemensamt. Det finns inget krav på hur omfattande en Judo 4 Life-aktivitet måste vara, men med tanke på att aktiviteterna ska vara både öppna, meningsfulla och attraktiva för tillresande deltagare så bör en J4L-aktivitet inte begränsas till en kväll.

Judo 4 Life-aktiviteter kan skapas utifrån andra ”traditionella” aktiviteter som arrangeras av klubbar eller distrikt där ytterligare målgrupper och/eller intressegrupper läggs till. Eller så kan de göras som helt fristående Judo 4 Life-evenemang. Uttrycket ”Judo 4 Life” och J4L-logotypen får endast användas i samband med aktiviteter som uppfyller kraven i dessa riktlinjer och som godkänts av arbetsgruppen för Judo 4 Life.

Alla Judo 4 Life-aktiviteter publiceras i SJF:s kalender, där kan du hitta nästa J4L-aktivitet i din närhet!