Ledarkonferens

  1. Evenemang
  2. Ledarkonferens

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Ledarkonferensen 2021

Digitalt via zoom

Till Ledarkonferensen är alla ordförande och ledare för utskott, arbetsgrupper, projekt, och distriktsförbund samt förbundsstyrelsen, anställda och andra personer med särskilda uppdrag kallade genom särskild utsänd inbjudan. Konferensens syfte är att stärka samarbetet inom alla delar av Svenska Judoförbundet. Konferensen kommer genomföras digitalt via Zoom.

Gratis

Ledarkonferens, Digitalt

Digitalt via zoom

För personer med särskilda uppdrag inom förbundet. Mer info skickas ut till berörda personer.

Ledarkonferens, Stockholm

Stockholm Stockholm, Sverige

För anställda, förbundsstyrelsen, distriktsordföranden, arbetsgruppsledare samt personer med speciella uppdrag inom förbundet.

Ledarkonferensen, Stockholm

Stockholm Stockholm, Sverige

För speciellt inbjudna representanter från klubbar, distrikt, arbetsgrupper, förbundsstyrelsen, anställda och övriga uppdrag.