Pensionärer faller på seniormässa

Text och foto: Alf Tornberg

Den 14–16 mars hölls en seniormässa på Svenska Mässan i Göteborg. Svenska Judoförbundet hade en monter där för att, under ledning av erfarna instruktörer, erbjuda mässdeltagarna att testa sin balans och prova på att falla rätt.

– Det har varit tre mycket trevliga dagar här på Seniormässan i Göteborg. Folk har varit väldigt nyfikna och intresserade. Väldigt många har vågat komma upp på mattan och testa. Under de tre dagarna har mitteldagen varit något mer besökt. Så under onsdagen var det väldigt många som testade. Många trodde nog att det var komplicerade övningar och att de måste vara bra tränade och att de måste ha bra balans innan. Men det är ju precis tvärt om. I våra övningar utgår vi ifrån individen och vi förklarar att man kan träna upp sin balans. Det tror jag de som varit här har tagit till sig. En annan sak som jag tror har fastnat är grunden i fallteknik; att man ska ha raka armar och hålla upp huvudet. Det blir en aha-upplevelse, för det har varit ovanligt många som berättat om att de brutit armar och handleder, säger Anders Bengtsson, som är koordinator för Judo4Balance Syd.

Lars Dahlkvist, Anders Bengtsson, Claudia Johansson, Rolf Westlund och Anders Krus.

Rolf Westlund, som kommer från judoklubben Budo och tränar en egen fallgrupp där, var också instruktör under de tre dagarna på Seniormässan.

– Det här var väldigt roligt. Det är många som gått förbi vår monter och verkat lite rädda och tyckt att det såg farligt ut. Men med lite övertalning har de tagit av sig skorna och kommit upp på mattan och provat några balansövningar och fall och sedan tyckt att ”det här var ju roligt”, säger Rolf Westlund.

Elisabet, Anders och Ingrid.

Två systrar, Elisabet och Ingrid, var bland dem som provade på balans och fall med Anders Bengtsson.

– Det var bra att få prova. Men jag hade lite problem med att gå rakt på en linje. Så balansen får jag träna på. Förstår att det är viktigt, säger Elisabet.

– Den här övningen var jättekul och nyttig. Svårast var att falla på sidan. Min balans var inte så dålig, men man behöver alltid träna. Och så måste man måste hålla upp huvudet när man faller bakåt. Det har jag lärt mig för jag ramlar ofta. Man tänker inte. Värst är om man har något i händerna när man ramlar. Det är inte bra för då håller man fast så in i bänken och släpper inte, säger Ingrid.

Anders föreläser.
En intresserad publik.

Sista mässdagen hade Svenska Judoförbundet en föreläsning om kurserna i falltrygghet från stora scenen. Den föreläsningen hölls av Anders Bengtsson tillsammans med Rolf Westlund som assisterade med fallexempel.

– Jag utgick från vår information om våra kurser vad träningen innebär; att vi håller på en termin och att träningen utgår från individen, att vi har deltagare från 65 år upp 86-åringar och att alla kan träna. Ett av våra viktigaste budskap är att man kan träna upp balansen och lära sig falla på rätt sätt. Sedan också det där med samhällsnyttan. Att hjälpa så många som möjligt att inte skada sig vid fall. I judo vet vi hur vi ska falla för att inte skada oss och den kunskapen vill vi dela med oss till samhället och till de äldre, framför allt. Gensvaret var stort upplevde jag. Det var fullsatt när vi började och alla satt kvar när vi slutade, säger Anders Bengtsson. 

Anders tycker att hela konceptet Judo4Balance är bra och säger:

– Det är ett pedagogiskt koncept som är lätt att förklara och lätt att berätta om och som folk kan ta till sig. Det är viktigt att vi är med på sådana event som Seniormässan, dels är det reklam för fallkurserna, dels är det en fantastisk bra reklam för judo. Det här ligger väl i linje med vår strategi och vår vision att sprida judo i samhället.

Anders och Claudia lär ut fall.

Claudia Johansson är koordinator för Judo4Balans och var den som samordnade aktiviteterna för fallträning på Seniormässan. Hon var speciellt glad för samverkan med klubbar i Göteborg med omnejd inför Seniormässan.

– Det har varit allt ifrån att vi fått låna pusselmattor till deltagande av fallinstruktörer från flera klubbar häromkring under de tre dagar vi varit här. Det vi har gjort tillsammans har varit riktigt lyckat. Nu ska vi se till att vi får Judo4Balance i alla judoklubbar, säger Claudia Johansson.

Klubbarna kan göra mycket för att få i gång fallkurser för pensionärer, menar Claudia. Informera på hemsidor och på sociala medier som Facebook och Instagram. Pigga pensionärer är digitala. De är aktiva och söker på nätet. Redan nu är det cirka 35 judoklubbar som har fallkurser.

– Mer samverkan mellan klubbarna, önskar jag. Våra lokala judoklubbar behöver göra sig synliga och informera om sina utbud. Svenska Judoförbundet kommer att ha en kurs för nya Judo4Balance-instruktörer den 10–11 juli och en Riksfortbildning för redan licensierade instruktörer den 6–7 maj. Där sker utbyte av erfarenheter och där ges information om nya vetenskapliga rön. Båda kurserna hålls i Göteborg, säger Claudia Johansson.

Det går att skapa nya möjligheter för äldre att få träna balans och rätt sätt att falla. Förutom två kurser i falltrygghet har Stenungsunds Judoklubb också hittat ett nytt koncept tillsammans med Friskis & Svettis. Det går ut på att de deltagare som önskar bygger på med en halvtimmes balans och fallträning med licensierade Judo4Balance-instruktörer direkt efter sitt träningspass med Friskis & Svettis. För att delta i den halvtimmen blir man medlem i judoklubben. Genom denna kurs och de ordinarie falltrygghetskurserna har klubben ökat med 45 medlemmar.

De som medverkat vid Seniormässan har varit koordinatorerna Claudia Johansson och Anders Bengtsson samt instruktörerna Anders Krus, IKVM, Lars Dahlkvist, Lerums JK, Rolf Westlund, JK Budo och undertecknad Alf Tornberg, Stenungsunds JK.

Mer information

Mer information om Judo4Balance – Falltrygghet för äldre hittar du här.

Är du intresserad av att gå en kurs i Falltrygghet för äldre, vänligen ta kontakt med en närliggande judoklubb. Kontaktuppgifter till samtliga judoklubbar hittar du här.

Claudia och Anders försöker övertala två besökare att prova sin balans.
Anders har lyckats intressera en besökare att testa sin balans.
Anders lär ut sidofall och Rolf förbereder sin elev för fall.
Claudia Johansson, Anders Bengtsson, Rolf Westlund och Alf Tornberg. Foto Elsa Forssmed