Judo 4 Life – special needs

  1. Hem
  2. Om judo
  3. Judo 4 Life – special needs
Judo för utövare med funktionshinder finns i flera av landets klubbar. I en del klubbar ingår utövarna med funktionshinder i den ordinarie träningen och i andra klubbar ordnas egna grupper.

Hur det ser ut beror på klubbens möjligheter och resurser. I Sverige talar vi om Para- eller Special Needs judo och internationellt talar vi om Special Needs Judo eller Judo4All. Det vill säga judo för utövare med fysiska och mentala funktionshinder. Det finns många namn på samma sak.

Judo är en sport inom Paralympics (för synskadade) och Special Olympics (i första hand för utövare med mentala funktionshinder). Special Needs Judo är under stark frammarsch. Det kommer att anordnas Internationella mästerskap inom överskådlig framtid.

Graderingar

Speciella hänsyn tas vid graderingstillfället, allt beroende på individens egna förutsättningar.

Tävling

Det anordnas tävlingar för både Para- och Special Needs-judoutövare. Vid sådana tävlingar klassificeras deltagarna i olika grupper beroende på deras olika funktionshinder. Tävlingsreglerna är också anpassade efter deltagarna både nationellt och internationellt.

 

Meny