Judo 4 Life – anpassad judo

  1. Hem
  2. Om judo
  3. Judo 4 Life – anpassad judo
Judo för utövare med funktionshinder finns i flera av landets klubbar. I en del klubbar ingår utövarna med funktionshinder i den ordinarie träningen och i andra klubbar ordnas egna grupper.

Hur det ser ut beror på klubbens möjligheter och resurser. I Sverige talar vi om Parajudo för utövare med synnedsättning eller anpassad judo (A-judo)  för utövare med fysiska och mentala funktionshinder. Det finns många namn på samma sak, tidigare har det bland annat kallats för Special Needs Judo.

Judo är en sport inom Paralympics (för synskadade) och Special Olympics (i första hand för utövare med mentala funktionshinder). Anpassad Judo är under stark frammarsch och det genomförs också internationella mästerskap med support bland annat av Europeiska Judoförbundet, även om det ännu inte är officiella mästerskap.

Graderingar

Speciella hänsyn tas vid graderingstillfället, allt beroende på individens egna förutsättningar.

Tävling

Det anordnas tävlingar för både Parajudo- och A-judoutövare. Vid sådana tävlingar klassificeras deltagarna i olika grupper beroende på deras olika funktionshinder. Tävlingsreglerna är också anpassade efter deltagarna både nationellt och internationellt.

Meny