Utskott och verksamhet

  1. Hem
  2. Kontakt
  3. Utskott och verksamhet

Tryck här för att läsa uppdragsbeskrivningar för alla enheter i Svenska Judoförbundets organisation.

Kontaktuppgifter till utskott

Domarutskottet: Kontakt: du@judo.se.
Ordförande: Dick D. Johansson, dick.d.johansson@judo.se. Telefon: 073-368 09 92.

Tävlingsutskottet: Kontakt: tu@judo.se.
Ordförande: Lasse Johansson, lars.johansson@judo.se. Telefon: 073-6335960.

Kontaktuppgifter till arbetsgrupper

Anpassad judo. Ansvarig: Tomas Rundqvist, tomas.rundqvist@judo.se

Dangradering. Ansvarig: Peter Nyvall, peter.nyvall@judo.se och Pernilla Novais, pernilla.novais@judo.se 

Idrottsmedicin. Ansvarig: Ann Hermansson, ann.hermansson@judo.se

Kommunikation och IT. Ansvarig: Alf Tornberg, alf.tornberg@judo.se

Utbildning. Ansvarig: Klara Rönnebrand, klara.ronnebrand@judo.se, 018-430 05 14.

Kontaktuppgifter för speciella uppdrag

Förbundsläkare och Antidopingansvarig: Ann Hermansson, ann.hermansson@judo.se

RIG. Ansvarig: Johan Ericsson De Ryst, johan.ericsson@judo.se

Senior advisor Kata. Ansvarig: Sensei lura Yoshihiko

Veteranjudo. Ansvarig: Anders Karlsson, anders.karlsson@judo.se

Meny