Förbundsmötet 2021

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistriktsförbund till 2021 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Nu finns alla handlingar tillgängliga för att läsa och/eller ladda ner i SJF:s publika dokumentbank: Länk till handlingar till förbundsmötet 2021.

Informationsmöte inför förbundsmötet:
Som meddelats via mail till föreningar och distrikt så kommer vi att hålla ett offentligt informationsmöte inför förbundsmötet den 3 mars kl 19.00.
Då kommer det att ges information om plattformen Easymeet, FS förslag till nytt strategiskt program, vision 2030, kommer att presenteras och det blir en presentation och frågestund med kandidaterna som valberedningen föreslår till förbundsstyrelsen. Det informationsmötet kommer att hållas i vår vanliga mötesplattform, Zoom, och du kan ansluta till det mötet via denna länk: Informationsmöte inför förbundsmötet 2021.

Plattform och datum:
Förbundsmötet 2021 kommer att hållas lördagen den 6 mars med start kl 10.00 i den digitala mötesplattformen Easymeet.

För att delta som ombud, uppdragstagare (valberedning, disciplinnämnd, förbundsstyrelse, revisor eller anställd) eller åhörare krävs anmälan via mejl: info@judo.se i förväg.
Senast söndag den 28 februari kl 23.59 behöver vi få din anmälan.

Program:
08.30             Plattformen öppnas för anslutning/inloggning
10.00 –           Förhandlingarna startar

Foto: Alf Tornberg

Fullmakter:
Fullmakter för ombud med rösträtt ska skickas in till huvudkontoret via mejl: info@judo.se (senast söndag den 28 februari kl 23.59) eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, (senast utdelad till SJF måndagen den 1 mars).

Fullmakter som presenteras senare än ovanstående datum kan godkännas, men registrering och inloggning till mötesplattformen kan inte garanteras vid försenad fullmakt.

Alla ombud måste skicka in en undertecknad fullmakt i förväg, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Länk för att ansluta till förbundsmötet skickas ut via mail till epostadress angiven på fullmakt eller i anmälan till förbundsmötet senast på onsdag den 3 mars.

Handlingar till förbundsmötet
Kallelse, fullmakt och föredragningslista finns i SJF:s publika dokumentbank: Länk till kallelse mm. Övriga handlingar finns tillgängliga via hemsidan, www.judo.se, senast den 19 februari. Endast länken till webbplatsen skickas till alla föreningar och distriktsförbund.

Den som vill ha handlingarna skickade per post måste begära det från huvudkontoret, info@judo.se, senast den 28 februari.

Frågor
Eventuella frågor besvaras av huvudkontoret, tel: 018-430 05 10, eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!
Förbundsstyrelsen