Anmälan till veteran-VM 2024

Veteran-VM 2024 genomförs i Las Vegas, USA, den 4-6 november. Information om tävlingen och vad som krävs för att delta hittar du i inbjudan (outlines) i kalendern på ijf.org: https://www.ijf.org/competition/2855

Observera att anmälningstiderna för svenska deltagare är andra än de i inbjudan! Detta för att personalen ska ha tid att sammanställa all information i god tid innan arrangörens deadline.

Så anmäler du dig:

Anmälan till veteran-VM görs främst till Åke Sundqvist, ake.sundkvist@judo.se (och till före 14 juni till Kristin Johansson, kristin.johansson@judo.se). Se mer info nedan.

Deadlines för anmälan är:

– 14 juni kl. 12.00 för entry fee 160 USD till kristin.johansson@judo.se.
– 28 juli för entry fee 170 USD till ake.sundkvist@judo.se.
– 9 september, skicka hotellformlär till info@baker.se. (Hotellbokningar efter 9 september sker till ake.sundkvist@judo.se, med en extra förseningsavgift på 500 kr/person.)
– 24 september för entry fee 195 USD till ake.sundkvist@judo.se.
– 27 oktober för entry fee 235 USD till ake.sundkvist@judo.se.

Efter 27 oktober tar Svenska Judoförbundet inte emot fler anmälningar. Därefter får den aktiva sköta sin anmälan själv på plats. Då är entry fee 270 USD.

Anmälan skickas via mejl och ska innehålla:
– Förnamn och efternamn
– Klubb (så vi vet vart vi ska skicka fakturan för anmälningsavgiften)
– Tävlingsklass (åldersklass + viktklass), eller ange coach om personen ska vara det
– Om personen saknar Judobase-licens ska ”Formulär för registrering i Judobase 4.0” + foto enligt IJFs riktlinjer bifogas i mejlet.
Dessa dokument finns här (OBS! kom ihåg att ladda ner dokumentet till egen dator)

https://svenskjudo.sharepoint.com/:f:/s/intranat-Dokumentbanken/EsMh8VFPmJhBqiiSbpSJfZgBLVwk-bkt3luAsrTeeGChNA?e=7gr4C9

Varje person ansvarar själv för att boka flyg, transfer etc.
Svenska Judoförbundet anmäler endast tävlande och coacher och boende till tävlingen.

Till tävlingen ska läkarintyg skickas in. Alla deltagare ansvarar själva för skaffa intyget. Läs mer om det inbjudan. Intyget ska därefter skickas till info@baker.se. Kom ihåg att även ta med en fysisk kopia av läkarintyget till tävlingen.

Frågor om anmälan skickas till ake.sundkvist@judo.se.

Foto: Dino Secic.