Valberedningens förslag till förbundsmötet 2023

Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna och närvarat vid styrelsemöten både fysiskt och digitalt. Vår bedömning är att styrelsen fungerar väl och arbetar för att förverkliga Vision 2030 där utbildning spelar en central roll för att nå de barriärbrytande målen 70 000 medlemmar, 50/50 fördelning och mästerskapsguld. Som ett exempel anlitades Jane Bridge under 2022 för ett långsiktigt samarbete för att höja den tekniska nivån på tränare och aktiva inom svensk judo. Styrelsen har vidare arbetat fortsatt målinriktat och strukturerat med att utarbeta strategier som präglas av inkludering och hållbarhet.

I vårt arbete med att hitta och nominera lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen har vi beaktat efterfrågade kompetenser såsom exempelvis erfarenhet inom tävling, organisation & ledarskap, marknad & kommunikation, utbildning, geografisk spridning samt jämn könsfördelning i enlighet med stadgarna.

Styrelsens sammansättning inför förbundsmötet 2023:

Ordförande:Kristiina Pekkolaställer upp för omval
Kassör/ vice ordf:Kent Anderssonvald till 2024
Vice ordförande:Ida Lindgrenavgår före mandatperiodens slut
Ledamot:Johan Ericsson de Rystavböjer omval efter 6 år i styrelsen
Ledamot:Malin Lignellställer upp för omval
Ledamot:Eva Johanssonavgår före mandatperiodens slut
Ledamot:Christian Borghesiställer upp för omval

Valberedningen vill rikta ett stort tack till Johan, Eva och Ida för deras mångåriga arbete för svensk judo.

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2022
Sveriges föreningar och distrikt ska på förbundsmötet 2023 välja ordförande och fem (5) ledamöter. Därav tre ordinarie styrelseposter som väljs på två år samt två fyllnadsval som väljs på ett år.

Valberedningens förslag till ordförande:

Förbundsordförande:Kristiina Pekkola, Malmöomval till 2025

Valberedningens förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen:

Ledamot:Christian Borghesi, Göteborgomval till 2025
Ledamot:Malin Lignell, Järfällaomval till 2025
Ledamot:Pernilla Ribeiro Novais, Hägerstennyval till 2025
Ledamot:Roger Norman, Skutskärfyllnadsval till 2024
Ledamot:Gabriella Lörnbo, Lerumfyllnadsval till 2024

Kort om de föreslagna ledamöterna:

Christian Borghesi valdes in till förbundsstyrelsen vid förbundsmötet 2021 och bidrar till styrelsearbetet med kompetens inom juridik och ledarskap och med sitt breda judokunnande/intresse, Christian är en del av motorprojektet och har också ansvar för Arbetsgrupperna för Domare och Tävling.

Malin Lignell valdes in i förbundsstyrelsen vid förbundsmötet 2021 och bidrar till styrelsearbetet med kompetens inom ekonomi, digitalisering, kommunikation och ledarskap, Malin har ansvar för Arbetsgruppen för IT och kommunikation.

Gabriella Lörnbo innehar 1 kyu och har varit ordförande samt ledamot i Göteborgs Judoförbund i sammanlagt 7 år samt ledamot i tävlingsutskottet fram till 2022. Tidigare ledamot i Lerums judoklubb, numera vice ordförande i IK Västra Mölndal och en av de drivande inom Judo 5 Göteborg. I sin roll som VD på Göteborgs Byggmästareförening sitter hon med i flertalet ledningsgrupper för utbildningar på yrkeshögskole- och högskolenivå. Tidigare arbetade Gabriella främst med sälj-, marknadsföring och kursansvar. Gabriella har kompetens inom att bygga och stärka varumärken, utbildningsfrågor och gedigen erfarenhet av ledningsgrupper och styrelsearbete inom organisationer och näringsliv.

Roger Norman innehar 3 dan och har varit ordförande i Gävle Judoklubb fram till 2021, samt mångårig erfarenhet av ideella styrelser inom andra idrotter. Är fortsatt aktiv som tränare och tävlande, bl.a. på veterantävlingar. Vid sidan om idrotten har Roger en mångårig erfarenhet av ledande befattningar och har haft personalansvar för organisationer med upp till 620 anställda. Har jobbat med att leda verksamhet via underställda chefer och chefer på distans. Besitter goda kunskaper i coachande ledarskap, HR-frågor, ekonomistyrning, utvecklings- och förändringsarbete samt kunskaper om anbudsprocesser och förhandlingar. Roger arbetar idag som trafikchef.

Pernilla Ribeiro Novais, innehar 6 dan och har tränat judo sedan 1981 och gått på judogymnasiet. Pernilla har en gedigen tävlingserfarenhet då hon har en lång landslagskarriär bakom sig med bl.a. EM-silver, EM-brons, femteplats på VM, 9:a på OS samt ett antal SM- och NM guld som främsta meriter. Pernilla har varit ordförande i stockholmsklubben SPIF Judo i två år och varit aktiv under många år som tränare för olika åldrar och nivåer. Hon är en av initiativtagarna till ett framgångsrikt koncept med kurser för vuxna nybörjare. Pernilla har tillsammans med Peter Nyvall varit graderingsansvarig i SJF samt ledamot i valberedningen. Pernilla arbetar vid sidan om judon som ”Customer Success Manager” på ett programvaruföretag (utbildningsplattform) där hon utbildar och stöttar kunder under deras onboarding-process.

Enligt stadgarna ska valberedningen även tillkännage vilka andra kandidater som blivit nominerade som ledamöter till förbundsstyrelsen och tackat ja till att ställa upp om de blir valda. Jonas Räntilä (nominerad av SÖJF den 17 januari 2023 samt Karin Strömqvist Bååthe (nominerad av Stockholms Judo4Balance Förening den 21 januari 2023).

Övriga val
Utöver val till förbundsstyrelsen ska valberedningen också nominera kandidater till revisor och revisorssuppleant. Dessutom ingår att nominera kandidater till Svenska Judoförbundets disciplinnämnd.

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:

Revisor (aukt.):Håkan Andersson, Baker Tilly Stint ABomval till 2024
Revisor:Marko Ahola, Tyresöomval till 2024

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:

Revisorssuppl. (aukt.):Per Strömberg, Baker Tilly Stint ABomval till 2024
Revisorssuppleant:Annika Krus, Hindåsomval till 2024

Ordförande i disciplinnämnden:

Ordförande:Michael Holm, Älvsjöomval till 2025

Valberedningens förslag till ledamöter i disciplinnämnden:

Ledamot:Erik Sjulander, Tierpomval till 2025
Ledamot:Agneta Nyvall, Borlängeomval till 2025
Ledamot:Per Sahlqvist, Stockholmvald till 2024
Ledamot:Eddy Åberg, Dalbyvald till 2024

Valberedningen inför förbundsmötet 2023
Malin Nordin, Billdal (ordförande)
Anders Bengtsson, Broby
Annika Sandin, Luleå
Ulf Sjulander, Tierp

Vid förbundsmötet 2022 valdes Pernilla Ribeiro Novais, Hägersten, till ledamot i valberedningen men hon har i god tid avsagt sig det uppdraget och inte deltagit i valberedningens arbete med nomineringar av kandidater till förbundsstyrelsen.