Riktlinjer för tävling

2020-09-17

Den rådande pandemin har gjort att vi tyvärr inte har kunnat arrangera judotävlingar under våren. Nu har Tävlingsutskottet (TU) tillsammans med bland andra Arbetsgruppen för idrottsmedicin, Domarutskottet och landslagsledningen tagit fram riktlinjer för att kunna arrangera tävlingar med start under hösten 2020.

Observera att riktlinjerna gäller tillsvidare och kommer att uppdateras efterhand som omvärlden ändras.

Varför ska vi ha tävlingar under pågående pandemi?

 • Risk för att pandemin kommer att vara kvar under en längre tid (kanske flera år)
 • Social kontakt för barn och ungdomar
 • Bibehålla motivation för att träna
 • Öva på att tävla
 • Barn och ungdomar går i skolan som vanligt och är inte drivande i smittspridningen.

Justering av tävlingsupplägg

 • Tävlande max upp till och med U18 (se kommentar nedan om U9 och U11)
 • Endast lokala och regionala tävlingar (med beaktande av eventuella regionala utbrott)
  • Inga tävlingar för hela Sverige.
  • Inga internationella deltagare.
 • Dela upp tävlingen i block där de tävlande ska ut ur lokalen innan nästa block kommer in.
  • Ha tid mellan blocken så att man inte möts i lokalen + eventuell tid för invägning och städning. 
  • Dela upp i kategorier/viktklasser etc.
  • Vi föreslår att man väger in hemma på klubben onsdagen före, vilket ger möjlighet att lägga blocken och lotta innan.
   • Coach ansvarar för att det blir korrekt gjort
   • Viktigt att coach anmält deltagarna i rätt viktklass.
   • Genomför stickprovskontroller.
  • Coach måste meddela till arrangör vid strykningar eller byte av viktklass så snart det går.
  • Arrangerande klubb måste skicka ut schema baserat på preliminär lottning senast fredag lunch.
 • Ingen publik i lokalen varken föräldrar eller tidigare tävlande
  • Kan vara problem för barn i U9 och U11 som inte får ha föräldrar i lokalen – överväg om ni ska ha dessa kategorier eller inte. Finns det en lokal som där anhöriga kan vara i och se tävlingen streamad? 
  • Arrangera mindre, lokala tävlingar.
  • Föreslå alternativa aktiviteter för de som har tävlat klart till exempel bada, vandra etc. så att barnen inte lämnas vind för våg om de inte kan åka hem direkt efter att de tävlat färdigt.
  • Streama tävlingen på SJFs youtubekanal så att anhöriga kan följa tävlingen hemifrån. För information kontakta TU.

Förutsättningar

 • Gör riskbedömning enligt FHMs checklista
 • Stort ansvar ligger på den tävlande/föräldrarna och coachen att man inte kommer till tävlingen vid symptom.
 • Om någon börjar uppvisa symptom under tävlingen ska den inte tillåtas fortsätta att delta.
 • Om arrangören har kaféverksamhet, se till att avstånd hålls och riktlinjer verkligen följs även i kön! Strunta i all matservering!
 • Hygien
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit innan och efter match. Se till att handsprit finns tillgängligt.
  • Duscha hemma eller på hotellet.

Folkhälsomyndigheten: Riskbedömningsverktyg

 • Om TU:s rekommendationer följs borde riskbedömningsmatrisen se ut så här:

Nästa steg 

 • Vi hoppas i och med detta att komma igång med tävlingar under hösten.
 • TU ser över möjligheterna att kunna genomföra någon U21/seniortävling under hösten.
 • Rekommendationerna gäller tillsvidare, men uppdateras efter hand som omvärlden och förutsättningarna ändras.

Se även Svenska Judoförbundets information med anledning av coronapandemin med bland annat riktlinjer för träning.

Vid frågor, vänligen skriv till tu@judo.se.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Alf Tornberg.

Meny