Pressmeddelande: Europeiskt jämställdhetspris till Svenska Judoförbundet

När EM avslutades i Tel Aviv med en galabankett fick Svenska Judoförbundets ordförande Kristiina Pekkola ta emot en särskild utmärkelse av Europeiska Judoförbundet: EJU:s Jämställdhetspris, som delades ut för första gången.

Förbundet får priset för att under flera års tid ha arbetat aktivt för en ökad jämställdhet tillsammans med landets klubbar, vilket gett strålande resultat. År 2017 hade svensk judo under en femårsperiod ökat antalet kvinnliga medlemmar med 50 procent samt nått målet med en jämställd organisation. Läs mer om svensk judo på judo.se.

”Det här är en bekräftelse på att alla delar inom svensk judo gjort en betydelsefull förändring under de senaste fem-sex åren. Klubbar som har erbjudit en verksamhet där alla kan känna sig välkomna och inkluderade och att klubbarna också gett alla – oavsett kön – möjlighet att utbilda sig och utvecklas som idrottsledare, vilket gett fler unga välutbildade ledare som också engagerat sig i verksamheten såväl på distrikts- som nationell nivå”, förklarar Pekkola och fortsätter med att peka på några av förbundets projekt:

”Klubbarnas insats har kompletterats med framgångsrika projekt som KUL för unga, Judo5, Judo4Life, KUL mentorprogram och en målorienterad och flexibel, projektbaserad organisation där det blivit enklare att fånga upp och erbjuda unga ambitiösa ledare ett utrymme och en plattform för sina idéer och sitt engagemang. Det pågår dessutom ett lyckat arbete genom bl.a. projekt för inkludering, för mångfald och bredd, Judo4all.”

För information: Pressansvarig – Christer Löfgren,  christer.lofgren@judo.se, mobil 070 719 61 21