Hänt i Förbundet nr 6, 2017

Här kan du läsa Hänt i Förbundet nummer 6 den 14 augusti:

http://www.anpdm.com/newsletter/4388698/414358447241405B4271
(Foto: Alf Tornberg)

I nyhetsbrevet förekommer en uppgift om att Koshiki no kata visades för första gången vid Riksgraderingen den 12 augusti. Det är inte korrekt. Vi har fått följande kommentar från Tony Olsson, som var Riksgraderingskommitténs ordförande 1996-2001:
”Fred Oud och Tomas Rundqvist visade Koshiki no kata på riksgradering 1997-03-30 i Stockholm. Det var i samband med ett kataläger med Ge Koning (9 dan). Koning satt vid detta tillfälle också med som adjungerad utländsk expert i Riksgraderingskommittén. Undertecknad satt som ordförande.”

Trevlig läsning
Alf Tornberg