Trygg idrott – kontroll av begränsat registerutdrag

  1. Hem
  2. Trygg idrott – kontroll av begränsat registerutdrag

Föreningars krav på kotroll av begränsat registerutdrag
Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades det att alla föreningar och specialidrottsförbund ska införa krav på kontroll av begränsat registerutdrag för alla ledare, anställda eller personer med andra uppdrag som har kontinuerlig eller direkt kontakt med barn, från och med 1 januari 2020. Som barn räknas personer som är under 18 år. Att begära in utdrag ur belastningsregistret är en del av ett förebyggande arbete för att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och unga och något som ska gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en lathund för att vägleda föreningar hur de kan hantera kontrollen av registerutdragen.

Svenska Judoförbundets kontroll av begränsat registerutdrag vid utbildningar
Samtidigt som föreningarnas interna krav på kontroll så kommer även SJF att införa kontroll av begränsat registerutdrag för utbildningsdeltagare vid flera av våra tränarutbildningar från och med 1 januari 2020. Sedan 2014, när SJF lanserade det nya utbildningssystemet, så har vi arbetat för att en aktiv licens som judoinstruktör ska vara ett kvalitetssäkrat bevis på att innehavaren är både kompetent och lämplig att undervisa i judo. Därför är det även rimligt att SJF ska ta ansvar för att genomföra en kontroll för att utfärda licenser till judotränare.

De utbildningar som kommer omfattas av beslutet är:
Assisterande Klubbtränarutbildning (även inriktning Special Needs Judo)
Klubbtränarutbildning (även inriktning Special Needs Judo)
Judo4Life – Step by Step – steg 1 & 2
Inför deltagande på någon av dessa utbildningar, läs igenom rutinen för kontroll vid utbildningar noggrant.

Utdraget ur belastningsregistret som används både inom föreningen och vid utbildningsdeltagande hämtas hem från polisens hemsida. Registerutdraget är begränsat och visar endast grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Läs mer på RF:s hemsida om hur din förening kan arbeta med en tryggare idrott. Där hittar du även frågor och svar kring registerutdrag.

Meny