Trygg idrott – kontroll av begränsat registerutdrag

  1. Hem
  2. Trygg idrott – kontroll av begränsat registerutdrag

Föreningars krav på kotroll av begränsat registerutdrag
Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades det att alla föreningar och specialidrottsförbund ska införa krav på kontroll av begränsat registerutdrag för alla ledare, anställda eller personer med andra uppdrag som har kontinuerlig eller direkt kontakt med barn, från och med 1 januari 2020. Som barn räknas personer som är under 18 år. Att begära in utdrag ur belastningsregistret är en del av ett förebyggande arbete för att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och unga och något som ska gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en lathund för att vägleda föreningar hur de kan hantera kontrollen av registerutdragen.

Svenska Judoförbundets tillsyn av föreningarnas kontroll av begränsat registerutdrag
Det är varje SF:s skyldighet att säkerställa att medlemsföreningarna fullgör sina skyldigheter och därför har SJF beslutat att börja utöva tillsyn över att anslutna judoklubbar sköter sin kontroll av begränsat registerutdrag.

Tillsynen sker vid två olika tillfällen:
– Vid misstanke om att en klubb inte genomför kontroll av registerutdrag, enligt RF:s stadgar, eller har omfattande brister i kontrollen bland sina ledare, anställda och personer med uppdrag i direkt och kontinuerlig kontakt med barn.
– Stickprov på 5 % av slumpmässigt utvalda klubbar en gång per år.¨

Den judoklubb som inte utför kontroll av begränsade registerutdrag, eller har omfattande brister i kontrollen bland sina ledare, anställda och personer med uppdrag i direkt och kontinuerlig kontakt med barn kommer att föras upp på SJF:s spärrlista. Det innebär att klubbens medlemmar inte har rätt att delta på SJF sanktionerade aktiviteter, såsom tävlingar, utbildningar och graderingar tills kontrollen har genomförts eller åtgärdats.

Svenska Judoförbundets kontroll av begränsat registerutdrag vid utbildningar
Utöver föreningarnas interna krav på kontroll så har även SJF infört kontroll av begränsat registerutdrag för utbildningsdeltagare vid flera av våra tränarutbildningar från och med 1 januari 2020. Sedan 2014, när SJF lanserade det nya utbildningssystemet, så har vi arbetat för att en aktiv licens som judoinstruktör ska vara ett kvalitetssäkrat bevis på att innehavaren är både kompetent och lämplig att undervisa i judo. Därför är det även rimligt att SJF ska ta ansvar för att genomföra en kontroll för att utfärda licenser till judotränare.

De utbildningar som kommer omfattas av beslutet är:
– Assisterande Klubbtränarutbildning (även inriktning Special Needs Judo)
– Klubbtränarutbildning (även inriktning Special Needs Judo)
– Judo4Life – Step by Step – steg 1 & 2
Inför deltagande på någon av dessa utbildningar, läs igenom rutinen för kontroll vid utbildningar noggrant.

Om begränsat registerutdrag
Utdraget ur belastningsregistret som används både inom föreningen och vid utbildningsdeltagande hämtas hem från polisens hemsida. Registerutdraget är begränsat och visar endast grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Läs mer på RF:s hemsida om hur din förening kan arbeta med en tryggare idrott. Där hittar du även frågor och svar kring registerutdrag.

Meny