Judo5 – judo för tjejer och kvinnor

  1. Hem
  2. Om judo
  3. Judo5 – judo för tjejer och kvinnor

Bild från en historisk Regelkurs för tjejer med Sofie Damberg samt efter efterföljande tjejlagtävling som hölls den 24-25 mars 2018 och arrangerades av Judo5 Göteborg i samarbete med Domarutskottet. Arrangemanget var sanktionerat av Judo5 nationell. Foto: Mio Rodrigo Blomqvist

Judo5 (Judo feminine) startade i Göteborg hösten 2013. Det sattes igång av fem kvinnliga tränare från Göteborg med mångårig erfarenhet både som tränare och aktiva. De reflekterade över problemen som judon och ungdomsidrotten över lag brottas med, nämligen svårigheten att behålla utövare under och efter tonåren samt att det drabbade kvinnor extra hårt pga. att det råder en snedfördelning sett till antal manliga och kvinnliga judoutövare.

Svenska Judoförbundets Vision 2020 har alltsedan starten varit vägledande för Judo5:s verksamhet, med bland annat en målsättning om minst 2000 fler kvinnliga medlemmar. År 2017 blev Judo5 sanktionerat av Svenska Judoförbundet då även Malin Nordin och Karin Holmberg anställdes som projektledare för Judo5 Nationell. Sedan det nationella projektet startades har Judo5 spridits från Göteborg och Stockholm till bland annat Dalarna, Norra Norrland och Västergötland.

Syfte och mål
Judo5 har som syfte att kvinnor och män ska ges förutsättningar att utöva judo på den nivå och i den utsträckning individen önskar.

Judo5 har som målsättning att utarbeta hållbara strategier som präglas av inkludering och hållbarhet samt bygga en organisationskultur av samverkan och delaktighet.

Kriterier för Judo5-verksamhet
För att kunna klassas som Judo5-aktivitet ska aktiviteterna uppfylla nedan kriterier samt godkännas av Judo5 Nationell:

  1. Inkludera såväl kvinnor som män
  2. Vara långsiktiga och banbrytande
  3. Drivas systematiskt och strategiskt
  4. Vara baserade på vetenskaplig grund, vilket ska genomsyra hela verksamheten
  5. Vara sanktionerade på lägst distriktsnivå samt förankrade på klubbnivå

Notera att det går att söka bidrag inom ramen för Tjejlyftet för aktiviteter som är godkända av Judo5 nationell. Mer information hittar ni här!

Är du intresserad av att starta upp Judo5-verksamhet i ditt distrikt eller har du övriga frågor som rör Judo5 (t.ex. om just ert arrangemang kan bli Judo5-sanktionerat)? Kontakta då någon av projektledarna för Judo5 nationell:

Malin Nordin

Projektledare Judo5 Nationell

E-post: malin.nordin@judo.se

Karin Holmberg

Projektledare Judo5 Nationell

E-post: karin.holmberg@judo.se

Meny