Vägen till landslaget

Riktlinjer för uttagning till Svenska Judoförbundets utvecklingsgrupp.

Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen är en del i Svenska Judoförbundets landslagsprogram och ska vara en utvecklingstrappa med fokus på utbildning från U18 till senior. Utvecklingsgruppernas främst mål är att förbereda aktiva för att kunna ta en plats i landslaget och på sikt kunna konkurrera om medaljer på EM, VM och OS.

Uttagningar till utvecklingsgrupperna sker genom att uppfylla utsatta riktlinjer samt den totala bedömningen i varje enskilt fall av den aktives kapacitet och utvecklingsförmåga.

Svenska Judoförbundets landslagschef är ytterst ansvarig för varje uttagning rörande utvecklingsgrupperna samt uttagningar till aktiviteter i landslagets regi.

Som uttagen i utvecklingsgruppen får den aktive ta del av landslagsprogrammets upplägg och planeringar samt medverka på samtliga nationella läger som arrangeras i landslagets regi.

För U18 kommer det under 2019 inte att finnas någon namngiven grupp utan aktiva tas ut till varje enskild aktivitet efter nedanstående riktlinjer.

För U21 och senior så kommer aktiva namnges i utvecklingsgrupper samt utvecklingsgrupp A för U21.

Grundkrav

Kapacitet och utvecklingskapacitet

Judoteknisk och -taktisk kapacitet som motsvarar de internationella kraven kommer att påverka uttagningar till utvecklingsgrupp samt tävlingar.

Fokusområden som den aktive bör ha kännedom om samt kunna hantera:

 • Greppningsstrategier mot höger respektive vänster motstånd
 • Kast och rörelseriktningar utifrån sina egna tekniker
 • Kontringstekniker mot höger och vänster motstånd
 • Övergång från tachi waza till ne waza
 • Teknisk kapacitet i ne waza
 • God kännedom om rådande tävlingsregler
Träningsinsats

Träningsmängd och insatskrav

Senior: 800 h/år
U21: 600 h/år
U18: 450 h/år

Träningsnivåerna är minimikrav och ska fördelas inom:

Judo 60 %
Styrketräning 25 %
Konditionsträning 15 %

Samtliga aktiva måste kunna uppvisa en skriftlig tävlings- och träningsplanering på säsongs-/årsbasis.

Varje aktiv ska följa en utvecklingsplan som tas fram i samarbete med landslag, klubb och aktiv, denna plan kommer sedan ligga till grund för framtida uttagningar.

Träningsmängd och tävlingsresultat ska dokumenteras och redovisas regelbundet till landslagschef samt förbundstränare genom landslagets utvecklingsverktyg Athlete Analyzer (www.athleteanalyzer.com). Samtliga aktiva som är med i utvecklingsgruppen får ett konto kostnadsfritt via landslaget. Kontot gäller per kalenderår och distribueras via landslaget.

Uppträdande och samarbetsförmåga
Att delta på landslagets träningsläger, SM och andra av landslaget utsedda aktiviteter är obligatoriskt för utvecklingstruppen och eventuell frånvaro ska personligen meddelas före aktiviteten startar.

Landslaget förväntar sig att de aktiva visar god inställning och målmedvetenhet vid samlingarna, att man har rätt utrustning, samt att det sportsliga uppträdandet vid tävlingar och läger följer judons etiska normer och värderingar.

Den aktives klubb ska även anta och godkänna de ekonomiska anspråk som ställs på den aktive och dennes förening för att en elitsatsning ska vara möjlig. Som regel står landslaget för minst 50 % av den totala kostnaden vid nominering till aktiviteter i förbundets regi.

Vid nominering till någon av landslagets planerade aktiviteter är det landslagschef, eller någon av landslagschef utsedda ledare, som anmäler och samordnar aktiviteten samt coachar och besörjer de uttagna vid tävlingen.

Antalet aktiva i landslagstruppen är begränsad till ett visst antal aktiva beroende på de gällande ekonomiska och administrativa resurser för varje säsong inom förbundet.

U18

Uttagningsnivåer för U18

 • Upprepade placeringar mellan 1 och 3 på nordisk nivå vid minst 3 tillfällen.
 • Närvaro på SM, riksrandori, eller andra av landslaget sanktionerade aktiviteter.
 • Krav på fysisk kapacitet; fysindex 2 för damer och 2,5 för herrar på fysprofilen.

Syfte

 • Samla Sveriges bästa tävlingsaktiva
 • Utbilda mot elit (fysik, teknik, taktik, mentalt), genom samlingar och läger
 • Påverka och följa upp träning/tävling via AAJ

Mål

 • Öka aktivas kapacitet (fysiskt, teknisk, taktiskt och mentalt)
 • Motivera flera till en karriär inom elitjudo
 • Behålla fler aktiva över tid.

U21

Uttagningsnivåer för utvecklingsgrupp

 • Upprepade placeringar mellan 1–3 på nordisk nivå vid minst 3 tillfällen.
 • Närvaro på SM, riksrandori, eller andra av landslaget sanktionerade aktiviteter.
 • Krav på fysisk kapacitet; fysindex 3 för damer och 3,5 för herrar på fysprofilen.

Uttagning till A-trupp

 • 2 stycken topp 8-placeringar på European Cup eller motsvarande inom en 6 månaders period.
 • Dokumenterad fysisk utveckling.
 • Följer en träningsplanering och dokumenterar sin träning på exceptionellt vis i AAJ.

Syfte

 • Generera en elitgrupp. (vinnarkultur)
 • Inspirera övriga träningsgrupper.

Mål

 • Förberedas för att ta en plats i SOK:s Utmanare / Topp och Talang-program.
 • Medaljer på European Cup U21 samt mästerskap.
 • Tävla och träna på seniornivå.

Uttagning till European Cup för U18 och U21

 • Följer och redovisar sin träning enligt planering i AAJ.
 • Godkänt fysindex; för U18 2 dam/2,5 herr U21 3 dam/3,5 herr.
 • Medalj på tävling i europeisk nivå (U18/U21).
 • 2 placeringar inom topp 8 på europeisk nivå (se nedan) (U18/U21).

Syfte

 • Ge fler aktiva möjligheter att representera Sverige internationellt.
 • Höja konkurrensnivån.

Mål

 • Öka antalet aktiva som representerat Sverige vid något tillfälle.
 • Stimulera prestationsutveckling och internationellt deltagande.


Uttagning till mästerskap

Uttagning till mästerskap U18

 • 1 medalj på European Cup.
 • 2 topp 5-placeringar på European Cup.
 • Grundkraven för uttagning till utvecklingsgrupp.

Syfte

 • Konkurrera om medalj på mästerskap.
 • Inspirera och stimulera framgångsrika aktiva.
 • Motivera till fortsatt elitsatsning.

Mål

 • Medaljmatch.
 • Genomföra och prestera en positiv och vinnande judo.

Uttagning till mästerskap U21

 • Medalj på European Cup.
 • 2 topp 8-placeringar på European Cup.
 • Grundkraven för uttagning till utvecklingsgrupp.

Syfte

 • Konkurrera om medalj på mästerskap.
 • Inspirera och stimulera framgångsrika aktiva.
 • Motivera till fortsatt elitsatsning.

Mål

 • Medaljmatch.
 • Genomföra och prestera en positiv och vinnande judo.

Uttagning till utvecklingsgrupp senior

 • Medalj på European Cup.
 • Dokumenterad fysisk utveckling; fysindex på fysprofilen 4,5 dam / 5 herr
 • Följer en träningsplanering och dokumenterar sin träning på exceptionellt vis i AAJ. 

Deltagande på European Cup (senior)

 • 2 medaljer på nordisk nivå
 • Grundkraven för uttagning till utvecklingsgrupp.

Sanktionerade utvecklingstävlingar och läger 2019

Nationell nivå (för U18)

 • Borås Challange (februari) Södra Judo Open (april) Linde Open (september)
 • Staffanstorp Games (november)
 • Träningsdag i samband med RM (Lindesberg i oktober)
 • Träningsdag i samband med J-SWOP (Haninge i september)

Dessa tävlingar är utvecklingstävlingar för U13, U15 och U18 vilket innebär att landslaget sanktionerar dessa tävlingar för att skapa fler konkurrenskraftiga aktiviteter för dessa kategorier. Varje tävling kommer att följas upp med en träningsdag med två judopass där landslaget håller i träningen och upplägget.

Nordisk nivå

 • Matsumae Cup                           U18/U21/senior
 • Baltic Sea Championships         U18/U21/senior
 • NM                                                U18/U21/senior
 • Budo Nord Cup                            U18/U21
 • J-SWOP                                        U18/U21
 • Finnish Open                                U18/U21/senior
 • SM                                                 U18/U21/senior

Europeisk nivå

 • Dutch Open                                  U18/U21
 • Bremen masters                           U18/U21
 • Thuringen Pokal                           U18/U21
 • Warzaw Open                               U18/U21
 • European Cup                              U18/U21/senior

Listorna kan kompletteras med fler aktiviteter under året, detta meddelas till klubbarna i god tid. Det är inte nödvändigt för aktiva att tävla på samtliga dessa tävlingar utan klubbarna kan fritt välja vilka som passar bäst.

Till dessa tävlingar så går anmälan via klubb.

Riktlinjer för deltagande på European Cup

2019 så kommer två European Cuptävlingar vara öppna för U18 och tre stycken för U21.

U18

European Cup + läger     Fuengirola, Spanien        16–20 februari

European Cup + läger     Antalya, Turkiet                2–6 mars

U21

European Cup + läger     Lignano, Italien                 6–10 mars

European Cup + läger     Sarajevo, Bosnien             6–10 juli

European Cup + läger     Cluj-Napoca, Rumänien  10–12 augusti

Senior

Samtliga European cuptävlingar i EJUs kalendarium är öppna för klubbarna att åka på (undantaget de som landslaget åker med en officiell trupp på).

Grundkrav för deltagande på European Cup

För att få deltaga på European Cuptävlingar måste följande grundkrav uppfyllas:

 • 2 medaljer på nordisk nivå i respektive ålderskategori.
 • Aktivt konto på Athlete Analyzer, som delas med samtliga förbundstränare.
 • Deltaga på minst två träningsdagar efter tävlingen på det efterföljande internationella träningslägret.

Samtliga klubbar som har för avsikt att deltaga på European Cuptävlingar med aktiva under 2019 måste presentera en årsplanering för de aktiva som det berör. Denna planering ska innehålla träningsupplägg, program och planerade tävlingar. Ansvarig tränare presenterar planeringen till landslagschef genom AAJ alt. valfritt dokument. Handlingarna ska vara landslaget tillhanda senast 15/12 2018 för VT-tävlingar alt. 15/6 2019 för HT-tävlingar.

Klubb skickar förslag på aktiva som uppfyller dessa krav till landslagschef. Landslaget godkänner aktiva och tränare. Klubben meddelar huvudkontoret för anmälan (anmälan, resa och boende) senast 7 dagar innan första deadline i inbjudan (outlines). Samtliga kostnader faktureras klubbarna (ej betalt – ingen tävling).

Landslaget har 1–2 ledare på plats under tävling och läger som observatörer (gäller U18/U21).

Efter godkännande av landslaget ska anmälan skickas till Kristin Johansson (kristin.johansson@judo.se) på huvudkontoret senast 7 dagar innan första aktuella deadline i inbjudan. Förseningsavgift på 1000 sek/person tillkommer vid sen anmälan.

Ansvarsområden på European Cuptävlingar som är öppna för klubbarna

 • Klubbarna ansvarar för att i god tid presentera en tränings- och tävlingsplanering för aktiva som är aktuella för European Cuptävlingar.
 • Klubbarna ansvarar för att i god tid nominera aktiva som har för avsikt att deltaga på European Cuptävlingar till landslagschef via mejl: Robert.eriksson@judo.se.
 • Nomineringen ska innehålla namn, ålder, viktklass och bästa resultat samt vilken coach som kommer att vara ansvarig på plats för den aktive.
 • Klubben ansvarar för att huvudkontoret (kristin.johansson@judo.se) får samtliga dokument korrekt ifyllda gällande resor, boende osv. senast 7 dagar innan första deadline i inbjudan. Förseningsavgift på 1000 sek/person tillkommer vid sen anmälan.
 • På plats på den aktuella tävlingen så ansvarar den av landslaget utsedda ledaren för att genomföra ackrediteringen, lottningen samt ha ett informationsmöte med ansvariga tränare på plats för att gå igenom detaljerna för respektive tävling.
 • På tävlingsdagen observerar landslagets tränare tävlingen från åskådarplats för att få en bra bild av aktiva, prestationer och resultat.
 • Ansvarig tränare för klubben ansvarar för invägningen, kontrollinvägningen samt coachning under tävlingen och lägret.

Robert Eriksson
Landslagschef Svenska Judoförbundet
Robert.eriksson@judo.se
0735-450135

 

Meny