Vägen till landslaget

Riktlinjer för uttagning till Svenska Judoförbundets utvecklingsgrupp.
(Riktlinjerna finns även som pdf för utskrift här).

Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen är en del i Svenska Judoförbundets landslagsprogram och ska vara en utvecklingstrappa med fokus på utbildning från U18 till senior. Utvecklingsgruppernas främst mål är att förbereda aktiva för att kunna ta en plats i landslaget och på sikt kunna konkurrera om medaljer på EM, VM och OS.

Uttagningar till utvecklingsgrupperna sker genom att uppfylla utsatta riktlinjer samt den totala bedömningen i varje enskilt fall av den aktives kapacitet och utvecklingsförmåga.

Svenska Judoförbundets landslagschef är ytterst ansvarig för varje uttagning rörande utvecklingsgrupperna samt uttagningar till aktiviteter i landslagets regi.

Som uttagen i utvecklingsgruppen får den aktive ta del av landslagsprogrammets upplägg och planeringar samt medverka på nationella läger som arrangeras i landslagets regi.

För U18 kommer det under 2020 inte att finnas någon namngiven grupp utan aktiva tas ut till varje enskild aktivitet efter nedanstående riktlinjer.

För U21 och senior så kommer aktiva namnges i utvecklingsgrupper samt utvecklingsgrupp A för U21.

Grundkrav

Kapacitet och utvecklingskapacitet

Judoteknisk och -taktisk kapacitet som motsvarar de internationella kraven kommer att påverka uttagningar till utvecklingsgrupp samt tävlingar.

Fokusområden som den aktive bör ha kännedom om samt kunna hantera:

 • Greppningsstrategier mot höger respektive vänster motstånd
 • Kast och rörelseriktningar utifrån sina egna tekniker
 • Kontringstekniker mot höger och vänster motstånd
 • Övergång från tachi waza till ne waza
 • Teknisk kapacitet i ne waza
 • God kännedom om rådande tävlingsregler. 
Träningsinsats

Träningsmängd och insatskrav:

Senior: 800 h/år
U21: 600 h/år
U18: 450 h/år

Träningsnivåerna är minimikrav och ska fördelas inom:

Judo 60 %
Styrketräning 25 %
Konditionsträning 15 %

Samtliga aktiva måste kunna uppvisa en skriftlig tävlings- och träningsplanering på säsongs-/årsbasis.

Varje aktiv ska följa en utvecklingsplan som tas fram i samarbete med landslag, klubb och aktiv. Denna plan kommer sedan ligga till grund för framtida uttagningar.

Träningsmängd och tävlingsresultat ska dokumenteras och redovisas regelbundet till landslagschef samt förbundstränare genom landslagets utvecklingsverktyg Athlete Analyzer (www.athleteanalyzer.com). Samtliga aktiva som är med i utvecklingsgruppen får ett konto kostnadsfritt via landslaget. Kontot gäller per kalenderår och distribueras via landslaget.

Uppträdande och samarbetsförmåga

Att delta på landslagets träningsläger, SM och andra av landslaget utsedda aktiviteter är obligatoriskt för utvecklingsgruppen och eventuell frånvaro ska personligen meddelas i god tid före aktiviteten startar.

Landslaget förväntar sig att de aktiva visar god inställning och målmedvetenhet vid samlingarna, att man har rätt utrustning, samt att det sportsliga uppträdandet vid tävlingar och läger följer judons etiska normer och värderingar.

Den aktives klubb ska även anta och godkänna de ekonomiska anspråk som ställs på den aktive och dennes förening för att en elitsatsning ska vara möjlig. Som regel står landslaget för minst 50 % av den totala kostnaden vid nominering till aktiviteter i förbundets regi.

Vid nominering till någon av landslagets planerade aktiviteter är det landslagschef, eller någon av landslagschef utsedda ledare, som anmäler och samordnar aktiviteten samt coachar och besörjer de uttagna vid tävlingen.

Antalet aktiva i landslagstruppen är begränsad till ett visst antal aktiva beroende på de gällande ekonomiska och administrativa resurser för varje säsong inom förbundet.

U18

Uttagningsnivåer för U18

 • Upprepade placeringar mellan 1 och 3 på nordisk nivå vid minst 3 tillfällen.
 • Närvaro på SM och riksrandori.

Syfte

 • Låta flera av Sveriges bästa tävlingsaktiva ta del av landslaget verktyg och upplägg.
 • Utbilda mot elit (fysik, teknik, taktik, mentalt), genom samlingar och läger.
 • Påverka och följa upp träning/tävling via AAJ.

Mål

 • Öka aktivas kapacitet (fysiskt, teknisk, taktiskt och mentalt).
 • Motivera fler till en karriär inom elitjudo.
 • Behålla fler aktiva över tid.

U21

Uttagningsnivåer och resultattrappa för utvecklingsgrupp U21

År 1, förstaårs U21;

 • Placering 1–3 på nordisk nivå vid minst tre tillfällen, alternativt 2 stycken topp 9-placeringar (minst 2 matchvinster) på europeisk nivå, alternativt 1 topp 7-placering på European Cup.

År 2, andraårs U21;

 • Placeringar 1–3 på nordisk nivå vid minst 3 tillfällen varav minst 1 guldmedalj, alternativt 2 stycken topp 9-placeringar (minst 2 matchvinster) vid europeisk nivå, alternativt 1 topp 7-placering på European Cup.

År 3, sistaårs U21;

 • 2 stycken 9:e placeringar på europeisk nivå, alternativt 1 placering topp 7 på European Cup.

För samtliga år gäller närvaro på SM och riksrandori.

För år 2 och 3 krav på fysisk kapacitet; fysindex 3 för damer och 3,5 för herrar på fysprofilen.

Uttagning till U21 A-trupp (bruttotrupp för mästerskap)

 • 2 stycken topp 7-placeringar på European Cup eller motsvarande inom en 6 månaders period.
 • Dokumenterad fysisk utveckling.
 • Följer en träningsplanering och dokumenterar sin träning på exceptionellt vis i AAJ.

Syfte

 • Generera en elitgrupp (vinnarkultur).
 • Inspirera övriga träningsgrupper.

Mål

 • Förberedas för att ta en plats i SOK:s Utmanare / Topp och Talang-program.
 • Medaljer på European Cup U21 samt mästerskap.
 • Tävla och träna på seniornivå.

Senior

Uttagningsnivåer för utvecklingsgrupp senior

År 1 (förstaårs senior)

 • 3 stycken medaljer på nordisk nivå, alternativt 1 placering 1–7 på European Cup, alternativt 1 placering 1–5 på U21 European cup (som sistaårs U21)

År 2 (andraårs senior)

 • Placering 1–7 på European Cup

År 3 (tredjeårs senior)

 • Medaljer på European Cup, alternativt 2 placeringar 5–7 på Continental Open eller högre på högre nivå.

År 4 –

 • Placering topp 7 på Grand Prix eller högre, alternativt 2 placeringar 1–3 på Continental Open.

För samtliga år gäller närvaro på SM och riksrandori samt krav på fysisk kapacitet; fysindex 4 för damer och 5 för herrar på fysprofilen.

Syfte

 • Underlätta övergången från U21 till senior.
 • Förbereda aktiva för landslaget och ett tävlande på World Judo Tour och mästerskap.

Mål

 • Ta en plats i SOK:s Utmanare / Topp och Talang-program.
 • Medaljer på European Cup och Continental Open tävlingar.
 • Ta en plats i landslaget.

Uttagning till European Cup för U18 och U21

 • Följer och redovisar sin träning enligt planering i AAJ.
 • 1 medalj på tävling i europeisk nivå.
 • 2 placeringar mellan 5–7 på europeisk nivå.

Syfte

 • Ge fler aktiva möjligheter att representera Sverige internationellt.
 • Höja konkurrensnivån.

Mål

 • Öka antalet aktiva som representerat Sverige vid något tillfälle.
 • Stimulera prestationsutveckling och internationellt deltagande.

Uttagning till mästerskap

Uttagning till mästerskap U18

 • 1 medalj på European Cup.
 • 2 st 5–7 placeringar på European Cup.
 • 3 st 9:e placeringar på European Cup (minst 2 matchvinster per tävling).
 • Grundkraven för uttagning till utvecklingsgrupp.

Syfte

 • Konkurrera om medalj på mästerskap.
 • Inspirera och stimulera framgångsrika aktiva.
 • Motivera till fortsatt elitsatsning.

Mål

 • Medaljmatch.
 • Genomföra och prestera en positiv och vinnande judo.

Uttagning till mästerskap, U21

 • 1 medalj på European Cup.
 • 2 st 5–7-placeringar på European Cup.
 • Grundkraven för uttagning till utvecklingsgrupp.

Syfte

 • Konkurrera om medalj på mästerskap.
 • Inspirera och stimulera framgångsrika aktiva.
 • Motivera till fortsatt elitsatsning.

Mål

 • Medaljmatch.
 • Genomföra och prestera en positiv och vinnande judo.

Uttagning till utvecklingsgrupp senior

 • 1 topp 7-placering på Euorpean Cup.
 • Topp 7-placering på U21 European Cup (som sistaårs-U21)
 • Dokumenterad fysisk utveckling; fysindex på fysprofilen 4,5 dam / 5 herr
 • Följer en träningsplanering och dokumenterar sin träning på exceptionellt vis i AAJ. 

Sanktionerade utvecklingstävlingar och läger 2020

Nationell nivå (för U13, U15 och U18)

 • 4 stycken nationella tävlingar (ej klara i dagsläget)
 • Träningsdag i samband med RM (Lindesberg i oktober)
 • Träningsdag i samband med J-SWOP (Haninge i september)

Dessa tävlingar är utvecklingstävlingar för U13, U15 och U18 vilket innebär att landslaget sanktionerar dessa tävlingar och har en representant på plats för bevakning. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga aktiviteter för dessa kategorier samt ge aktiva möjligheten att ta del av landslagets arbetssätt och upplägg under träningsdagen. Varje tävling kommer att följas upp med en träningsdag med två judopass där landslagets tränare håller i träningen och upplägget.

Tävlingarna är inte obligatoriska och ligger inte som grund för uttagning utan syftet är enbart att aktiva ska få möjlighet att tävla mot bästa möjliga nationella motstånd.

Träningsdagarna efter tävlingarna är inte heller obligatoriska men aktiva som har varit uttagna till någon aktivitet i utvecklingsgruppen eller som har detta som en ambition rekommenderas att deltaga.

Nordisk nivå (uttagsgrundande till utvecklingsgrupperna)

 • Danish Open                           U18/U21/senior
 • Scottish Open Senior
 • SM                                                  U18/U21/senior
 • Baltic Sea Championships         U18/U21/senior
 • NM                                                U18/U21/senior
 • Budo Nord Cup                            U18/U21
 • J-SWOP                                        U18/U21
 • Finnish Open                                U18/U21/senior

Europeisk nivå (uttagsgrundande till utvecklingsgrupperna)

 • Dutch Open                                  U18/U21
 • Bremen masters                           U18/U21
 • Thuringen Pokal                           U18/U21
 • Warzaw Open                               U18/U21
 • European Cup                              U18/U21/senior

Listorna kan kompletteras med fler aktiviteter under året. Det kommer att meddelas till klubbarna i god tid. Det är inte nödvändigt för aktiva att tävla på samtliga av dessa tävlingar utan klubbarna kan fritt välja vilka som passar bäst. Till dessa tävlingar går anmälan via klubb.

Riktlinjer för deltagande på öppna European Cup 2020 (U18 och U21)

Under 2020 kommer två European Cuptävlingar vara öppna för U18 respektive U21.

U18
European Cup + läger     Zagreb, Kroatien     7–11 mars
European Cup + läger     Tepelice, Tjeckien   4–8 april

U21
European Cup + läger     Lignano, Italien                 4–8 april
European Cup + läger     Sarajevo, Bosnien            27 juni – 1 juli

Grundkrav för deltagande på European Cup-tävlingar för U18 och U21

 • 2 st medaljer på nordisk nivå i respektive ålderskategori.
 • Aktivt konto på Athlete Analyzer, som delas med samtliga förbundstränare.
 • Träningsplanering ska presenteras för landslagschef senast januari 2020.
 • Deltaga på minst två träningsdagar efter tävlingen på det efterföljande internationella träningslägret. 

Riktlinjer för deltagande på European Cup 2020 (senior)

 Samtliga European cup-tävlingar i EJU:s kalendarium är öppna för klubbarna att åka på (undantaget de som landslaget åker på med en officiell trupp).

Grundkrav för deltagande på European Cup för senior

 • Uttagen i utvecklingsgrupp senior.
 • 2 medaljer på nordisk nivå under 2020 inom respektive kvalperiod (se nedan).
 • 1 st topp 7-placeringar på European Cup.
 • Aktivt konto på Athlete Analyzer, som delas med samtliga förbundstränare.
 • Träningsplanering för 2020 skall presenteras för landslagschef senast januari 2020.

Period 1, för deltagande på European Cup Zürich, European Cup Sarajevo, European Cup Dubrovnik, European Cup Orenburg.

 • Två medaljer på följande tävlingar:
  Finnish Open 2019, Danish Open 2020, SM 2020, Scottish Open 2020.
 • 1 st topp 7-placering på European Cup mellan september – december 2019.
 • 1 st topp 5-placering på European Cup U21 under juli-september 2019.

Period 2, för deltagande på European Cup Celje, European Cup Bratislava, European Cup Malaga.

 • Medalj på Baltic Sea Championships, NM. (fler tävlingar kan tillkomma senare)
 • 1 topp 7-placering på European Cup mellan januari-maj 2020.

Grundkrav för deltagande på EJU-läger och OTC

 • Aktivt konto på Athlete Analyzer, som delas med samtliga förbundstränare.
 • Träningsplanering för 2020 ska presenteras för landslagschef senast januari 2020

Följande läger kommer att vara öppna för klubbarna att deltaga på under 2020:

EJU läger        Herstal, BEL
OTC                Tata, HUN
OTC                Antalya, TUR
OTC                Minsk, BLR
OTC                Malaga, ESP

 

Samma tillvägagångssätt vid anmälan gäller som vid European Cup-tävlingar (se nedan)!

Samtliga klubbar som har för avsikt att deltaga på European Cup-tävlingar med aktiva under 2020 måste presentera en årsplanering för de aktiva som det berör. Denna planering ska innehålla träningsupplägg, program och planerade tävlingar. Ansvarig tränare presenterar planeringen till landslagschef genom AAJ alt. valfritt dokument. Handlingarna ska vara landslaget tillhanda senast 31/12 2019 för VT-tävlingar alt. 1/7 2020 för HT-tävlingar.

Klubb skickar förslag på aktiva som uppfyller dessa krav till landslagschef. Landslagsledningen godkänner aktiva och tränare. Efter godkännande ska anmälan (resa, boende, viktklass och klubbtillhörighet) skickas till Kristin Johansson (kristin.johansson@judo.se) på huvudkontoret senast 7 dagar innan första aktuella deadline i inbjudan. Vid sen anmälan tillkommer förseningsavgift på 1000 sek/person, samt eventuella förseningsavgifter från arrangören. Samtliga kostnader faktureras klubbarna (ej betalt – ingen tävling).

Landslaget har 1–2 ledare på plats under tävling och läger som observatörer (gäller vissa U18/U21 aktiviteter).

Ansvarsområden på European Cup-tävlingar som är öppna för klubbarna

 • Klubbarna ansvarar för att i god tid presentera en tränings- och tävlingsplanering för aktiva som är aktuella för European Cuptävlingar.
 • Klubbarna ansvarar för att i god tid nominera aktiva som har för avsikt att deltaga på European Cuptävlingar till landslagschef via mejl: Robert.eriksson@judo.se.
 • Nomineringen ska innehålla namn, ålder, viktklass och bästa resultat samt vilken coach som kommer att vara ansvarig på plats för den aktive.
 • Klubben ansvarar för att huvudkontoret (kristin.johansson@judo.se) får samtliga dokument korrekt ifyllda gällande resor, boende osv. senast 7 dagar före första deadline i inbjudan. Förseningsavgifter vid sen anmälan.
 • På plats på den aktuella tävlingen så ansvarar den av landslaget utsedda ledaren för att genomföra ackrediteringen, lottningen samt ha ett informationsmöte med ansvariga tränare på plats för att gå igenom detaljerna för respektive tävling.
 • På tävlingsdagen observerar landslagets tränare tävlingen från åskådarplats för att få en bra bild av aktiva, prestationer och resultat.
 • Ansvarig tränare för klubben ansvarar för invägningen, kontrollinvägningen samt coachning under tävlingen och lägret.

Robert Eriksson
Landslagschef Svenska Judoförbundet
Robert.eriksson@judo.se
0735-450135

Meny