Man i byggkläder i industrilokal faller framåt och rullar över axeln.

Fallolyckor innebär både lidande för den enskilde och kostnader för arbetsgivaren. En skada i axel/skuldra för en byggnadsarbetare leder i genomsnitt till 185 dagars sjukfrånvaro och kostar företaget 123 000 kronor. Foto: YMR/Lars Classon

Statistik om fallolyckor
 • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
 • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
 • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
 • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern

Källa: AFA Försäkrings rapport Fallolyckor på arbetet.

Fallolyckor innebär stora kostnader för arbetsgivare

En fallolycka innebär många gånger sjukskrivning vilket förutom stort lidande för den enskilde även medför stora kostnader för arbetsgivaren. Genom förebyggande fallträning kan fallolyckor förebyggas och skadorna vid fall minskas, vilket bidrar till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort.

Nedan följer exempel på kostnader för arbetsgivaren för några av de vanligaste skadorna vid fallolyckor.

Ur AFA Försäkrings rapport Fallolyckor på arbetet, mars 2018.

Byggnadsarbetare, privatanställd:

 • Skada i axel/skuldra, 185 dagars sjukfrånvaro, 123 000 kr.
 • Fraktur på underarm, 85 dagars sjukfrånvaro, 70 000 kr.
 • Vridning i knäled, 96 dagars sjukfrånvaro, 71 000 kr.
 • Vridning i fotled, 69 dagars sjukfrånvaro, 56 000 kr.

Undersköterska, kommunanställd:

 • Fraktur på underarm, 154 dagars sjukfrånvaro, 104 000 kr.
 • Fraktur på överarm/axel, 112 dagars sjukfrånvaro, 83 000 kr.
 • Fraktur på hand och handled, 99 dagars sjukfrånvaro, 76 000 kr.
 • Fraktur på fot, 91 dagars sjukfrånvaro, 73 000 kr.

Kostnaderna består av arbetsgivaravgifter, overheadkostnader och semesterersättningar. Kostnader för eventuella vikarier eller administration för vikarier inkluderas ej.

Mer läsning

I AFA Försäkrings senaste rapport om fallolyckor finns mer statistik relaterat till fallolyckor på arbetsplatsen. Där kan du bland annat läsa om vilka som drabbas, hur olyckorna går till, vad fallolyckor kostar för arbetsgivare, genomsnittlig sjukskrivningstid mm.

Meny