Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige och varje år drabbas 11 000 människor. 40 % av alla allvarliga arbetsplatsolyckor är en fallolycka.  Men med rätt sorts träning kan fallolyckor förebyggas. Foto: Stefan Ek/Le Studio

Träning i att falla kan ge ökad trygghet på jobbet

Svenska Judoförbundet satsar tillsammans med AFA försäkring på fallträning på svenska arbetsplatser för att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare. Genom samverkansprojektet Fallkompetens i arbetslivet erbjuds företag kostnadsfri fallträning på arbetsplatsen. Med hjälp av det särskilt framtagna fallförebyggande träningsprogrammet Judo4Balance får arbetstagarna träna styrka, balans och fallteknik. Syftet med projektet är att förebygga fallolyckor och minska skador vid fall på arbetsplatsen inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bevisat effektiv träning

Träningsprogrammet Judo4Balance är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut (samtliga har svart bälte i judo och är erfarna instruktörer), i samverkan med professor Michail Tonkonogi.

En ny forskningsstudie genomförd av Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga risken för fallolyckor och fallskador på arbetsplatser.

Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ge ökad fallkompetens hos deltagarna, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Läs mer:

Meny