Uppdaterad info med anledning av utbrottet av coronavirus

Med anledning av coronaviruset följer här information från Svenska Judoförbundet. Nyheten uppdateras löpande i takt med att information inkommer och nya beslut fattas.

Uppdatering den 24 november kl. 08.00
Reviderad den 25 november kl. 12.41.

Under de senaste veckorna har nästan hela Sverige omfattats av skärpta lokala allmänna råd i samband med kraftigt ökad smittspridning. Svensk Judo följer noggrant utvecklingen och de råd (råd på myndighetssvenska är att betrakta som regler!)  som kommer från Folkhälsomyndigheten och RF:s idrottsgenerella rekommendationer. Det utfärdas nya råd fortlöpande och mycket kan förändras på kort tid.

På RFs hemsida finns råd och rekommendationer ”översatta” till idrottsrörelsens verksamhet som också ska följas i svensk judo och därför påminner vi om dem igen:

Generella råd

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

För oss inom judo innebär dessa råd tillsammans med de skärpta regler som nu gäller att enbart barnträningen kan fortsätta. I vilken omfattning och hur den ska bedrivas beror dels på lokala allmänna råd och dels på hur man kan ordna säkra omgivningar på klubben. Vid minsta osäkerhet kring detta bör man hellre uppmana till utomhusträning, eventuellt i grupp, även för barnen de närmaste veckorna. Det är viktigt att alla som kommer till träningen, både barn och tränare är friska och dessutom inte har sjuka i sin omedelbara närhet. Stanna hemma eller gå ut i friska luften om du inte känner dig helt frisk! 

Det är också viktigt att föräldrar väntar utanför och att ut och inpassering i träningslokalen sker på ett säkert sätt.

Äldre ungdomar (födda före 2005) och vuxna uppmanas att fortsätta sin träning med fysisk aktivitet i första hand utomhus och på säkert avstånd från andra!  För denna grupp rekommenderas alltså ingen organiserad gruppträning alls, inte ens utomhus, just nu.

Rengöring av matta och andra föremål i dojon sker lämpligen med vatten och vanligt rengöringsmedel (gärna såpa) som är lika effektivt mot Coronavirus som dyrare och miljö- och hälsofarligare medel.

Om ni känner er osäkra på hur myndigheternas råd påverkar er verksamhet ta kontakt med huvudkontoret som ständigt håller sig uppdaterad om alla råd och rekommendationer både på nationell och regional nivå.

Ta hand om er!

Fortsätt träna på ett säkert och förståndigt sätt och håll ut! Kontaktinfo till huvudkontoret: epost: info@judo.se, telefon: 018-430 05 10

Uppdatering den 23 oktober kl 14.00

Nu har hösten kommit och inte helt oväntat har smittspridningen tagit fart igen. Det gäller inte bara Covid-19 utan också alla andra infektioner med snuva, hosta och feber där symptomen inte går att skilja från Covid-19.

Det är nu extra viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens, FHM, rekommendationer och särskilt uppmärksammar att ingen som känner sig det minsta “sjuk” går till träningen. Stanna hemma eller gå ut i friska luften om du inte känner dig helt frisk!

På en del platser runt om i Sverige har det skett en mycket stor smittspridning den senaste tiden och i de regionerna är det viktigt att noga följa lokala råd och anvisningar som FHM utfärdar i samverkan med regionernas smittskyddsläkare.

Huvudkontoret deltar i uppdatering av alla råd både på nationell och regional/lokal nivå och följer upp vad som särskilt gäller för “kontaktidrotter” och om ni känner er osäkra på hur myndigheternas råd påverkar er verksamhet ta kontakt med förbundet.

Ta hand om er!

Fortsätt träna på ett säkert och förståndigt sätt!

Kontaktinfo till huvudkontoret: epost: info@judo.se, telefon: 018-430 05 10

Distriktsidrottsförbunden håller också koll på eventuella lokala råd och anvisningar och de kan också kontaktas för mer information om idrott i allmänhet.

Uppdatering den 28 augusti kl 16.00

Nu börjar terminen igen och därmed också judoträningen även i de klubbar som haft sommaruppehåll. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, FHM, är de samma som meddelades i juni. Det innebär att vi kan återuppta träningen under samma förutsättningar som tidigare, se publiceringen nedan från den 9 juni. Vi hoppas att terminsstarten inte leder till att vi får ett ökat antal sjukdomsfall utan att vi istället ska kunna se en fortsatt låg spridning i samhället.

Det är också viktigt att, om möjligt, inte blanda grupperna i början och slutet av träningen och minimera antalet personer i dojon. Inga åskådare på träningen och ”lämning” utanför dojon! Samla barngrupper utanför och gå in och ut gemensamt! Tvätta händerna före och efter träningen – tillräckligt länge!

Många har efterfrågat hur man ska rengöra mattan på bästa sätt. Vatten och såpa är rekommendationen eftersom det är billigt och miljövänligt och fungerar lika bra – eller lika dåligt – som allt annat. Starkare medel ger inte bättre resultat men orsakar allergier och är skadligt för miljön. Troligen gör det inte någon större skillnad om man tvättar mattan oftare om man ser till Covid-19 men generellt är det en god ide att tvätta mattan regelbundet. Viktigare är att följa reglerna ovan.

Som tidigare är det viktigt att inse att judoträning medför en ökad risk för smittspridning och alla ska göra en värdering av sina personliga faktorer som talar för och emot. Om vi följer rekommendationerna minskar vi risken för spridning men det är självklart att det är en ökad risk med kontaktsport.

SJF deltar, tillsammans med andra specialidrottsförbund, i RF:s dialoger med politiker och myndigheter, inte minst när det gäller förbundet mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Så snart smittspridningen i samhället är på en tillräckligt låg nivå förväntar vi oss nya rekommendationer så att den ordinarie tävlingsverksamheten, i alla fall för barn- och ungdomar, i svensk judo ska kunna återupptas. Förhoppningen är att vi ska kunna komma ut med nya positiva besked inom kort men just nu gäller samma rekommendationer för träning och tävling som innan sommaren.

Tävlingsutskottet kommer inom kort att publicera fler rekommendationer och idéer kring hur judotävlingar kan genomföras med nuvarande restriktioner.

Om ni har några frågor eller om ni vill diskutera lokala problem är ni välkomna att höra av er till Arbetsgruppen för idrottsmedicin eller till Huvudkontoret.

Uppdatering den 9 juni kl 16.30
(redigerad den 23 juni)

Folkhälsomyndigheten, FHM, meddelade tidigare (se nedan) att de har för avsikt att ändra på restriktionerna kring idrottsutövande och tävling. Idag har FHM i dialog med RF kommit med en del förtydliganden och svar på frågor med anledning av de nya restriktionerna. Svaren från FHM har gjort att SJF nu kan utfärda nya rekommendationer för judoträning från och med den 14 juni 2020:

Fortfarande rekommenderar FHM att alla i samhället ska fortsätta hålla distans, vilket ju är svårt i många idrotter och speciellt i judo! Generellt uppmuntrar FHM också till träning utomhus och helst med avstånd vilket ju också är svårt vid judoträning. Det är också fortsatt rekommenderat att riskgrupper ska iaktta försiktighet. Riskerna med smitta bland friska barn och ungdomar är mycket mindre. De yngsta har under hela smittoperioden fortsatt att träffas som vanligt i skolan och många har därför redan utsatts för smitta.

Risken för smitta ökar förstås av att träna judo. Men det finns saker vi kan gör för att minska riskerna för de som ändå vill börja träna. Det är viktigt att var och en värderar för och emot och att alla visar ansvar och avstår från att gå till träningen vid minsta symptom!

– Barn och ungdomar kan under rådande rekommendationer träna judo som vanligt, förutsatt att de inte har några symptom förstås (se riskgrupper nedan också).

– Äldre ungdomar och vuxna bör träna med så få partners som möjligt. Skaffa en liten “judofamilj” och håll dig till ett par träningspartners! Träna gärna mer stående än ne-waza! Träna inte om ni själva eller någon i er omedelbara närhet har symptom eller tillhör riskgrupp.

– “Riskgrupper” får fortsätta hålla avstånd! och träna på utomhus med alternativ träning. Med riskgrupp avses alla som tillhör riskgrupperna enligt FHM, till exempel alla över 70 år, de som har högt blodtryck eller hjärt/lungsjukdom, de som har anhöriga hemma som är riskgrupp osv.

De förordningar, råd, riktlinjer och rekommendationer som FHM och andra myndigheter har utfärdat ska beaktas vid judoträning och -tävling. FHM:s verktyg för riskbedömning av mindre sammankomster och evenemang kan och bör användas som vägledning för hur judoklubbar kan organisera sin egen verksamhet på bästa sätt.

Uppdatering 29 maj kl. 13.20.

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten, FHM, att de har för avsikt att ändra de allmänna råden för idrott den 14 juni.

Fram tills dess så gäller de råd, riktlinjer och rekommendationer som publicerades den 1 april, se nedan.

De förändringar som kommer att göras, med start den 14 juni, är att träningsmatcher, tävlingsmatcher och tävlingar i alla idrotter för alla åldrar tillåts – så länge begränsningen på max 50 personer inte överskrids, dvs max 50 deltagare i en motionstävling och max 50 personer i publiken på en match (där räknas inte spelarna in i maxantalet). Dessutom så tas kravet på att undvika närkontakt bort. Men FHM har fortsatt synpunkter på om “kontaktidrotter” får utövas efter den 14 juni och kommer att återkomma under vecka 23 med särskilt förtydligande i den frågan.

Uppdatering 1 april kl. 13.15.
(senast redigerad 2 april kl. 09.55)

All träning som innebär närkontakt ska upphöra!

Idag har det kommit nya föreskrifter och allmänna råd* från Folkhälsomyndigheten. I de råden har man inte bara begränsat folksamlingar även utomhus till högst 50 utan också lämnat nya regler för idrottsutövare. I dessa råd – som ska betraktas som regler- betonas nu att man ska avstå från all kroppskontakt. Det innebär att ”vanlig” judoträning inte ska bedrivas!

Däremot är man noga med att betona att det är viktigt att fortsätta med ungdomsidrott! Helst ute och förstås alltid med tillräckligt avstånd.

Så rekommendationen från Svenska Judoförbundet är att även i fortsättning följa Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och anvisningar.

 För just våra aktiva vill vi också lämna några specifika ”råd” :

 • Ingen judoträning just nu!
 • Fortsätt träna!
  • Gärna ute
  • Om ni tränar på gym gör det med minst två meters avstånd
  • Torka av redskap och använd gärna handskar!
  • Tänk på att utöva en – nästan onödigt- god handhygien
  • Klä om och duscha hemma
  • Självklart ska alla med förkylningssymptom stanna hemma från träning av alla slag.
 • Håll humöret uppe
  • Jogga eller promenera tillsammans och passa på att prata
  • Ät ordentligt

Den nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten innebär också att Svenska Judoförbundet ställer in all verksamhet som innebär närkontakt, dvs även graderingar, utbildningar med praktik och all verksamhet som normalt genomförs på judomattan i en dojo.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.

Här hittar du Riksidrottsförbundets förtydligande och stöd för de nya rekommendationerna.

*När en myndighet utfärdar “allmänna råd” innebär det inte att det är ett “råd” i dagligt tal. Ett “Allmänt råd” från en myndighet är en bestämmelse som ska efterlevas.

Observera att detta inlägg inte är ett försök till dåligt aprilskämt, det är en olycklig omständighet att de nya rekommendationerna publiceras den första april. Gör din källkritiska granskning och kontrollera uppgifterna om du tror att det rör sig om ett dåligt försök till aprilskämt.

Uppdatering 27 mars kl. 19.00.

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället.

Enligt ett tidigare regeringsbeslut var maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster 500 personer. Beslutet att ytterligare begränsa antalet till 50 personer kommer efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten.

Ta gärna hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning av mindre sammankomster och evenemang för vägledning gällande träning, tävling och andra evenemang.

Uppdatering 25 mars kl. 13.30:

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra på grund av att smittrisken är betydligt längre.

Folkhälsomyndigheten ger i rekommendationerna för idrott ett antal råd som riktar sig direkt till Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen. Följande områden finns med:

 • Generella råd
 • Inomhusaktiviteter
 • Utomhusaktiviteter
 • Aktiviteter för äldre
 • Cuper, tävlingar och matcher.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter. De nya rekommendationerna är förtydligande information för att ännu bättre hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet.

Svenska Judoförbundet uppmanar alla klubbar och distrikt att även fortsatt göra en riskbedömning enligt checklistan för evenemang, men även utgå från Folkhälsomyndighetens förtydligande råd för idrott.

Uppdatering 17 mars kl. 11.30:
(Reviderad 18 mars 08:54)

Den senaste veckan har epidemin med Covid-19 fortsatt tillta i hela landet och nu sker en samhällsspridning i storstadsregionerna. Som vi tidigare påpekat är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens direktiv, men det har även uppkommit specifika judorelaterade “coronafrågor” som vi kommer att behandla nedan.  

Rekommendationer angående träning

Alla som varit utomlands, är förkylda eller mår dåligt och alla som har någon som är sjuk i familjen ska stanna hemma. Kom ihåg att även om barn och ungdomar bara i undantagsfall blir allvarligt sjuka så smittar de ändå! De riskerar även att smitta resten av sin familj.

Traditionell judoträning för veteraner utan riskreducerande åtgärder och fallträning för äldre är aktiviteter som bör pausas tillsvidare. Vad gäller träning för barn och ungdomar finns det olika rekommendationer i olika delar av landet beroende på eventuell lokal smittspridning. Vägledande bör vara att ställa in traditionell judoträning om grundskolor i klubbens upptagningsområde stänger.

Något vi varmt rekommenderar är att tillfälligt ersätta judoträning med träning utomhus t ex löpning, promenad, att spela boll eller träna på utegym. Detta för att det är mindre risk för smittspridning vid träning utomhus i friska luften jämfört med inomhus. Sådan träning kan med fördel bedrivas även om grundskolor skulle stänga. Varje klubb bör göra sin egen riskbedömning utifrån de lokala förutsättningarna och gruppens sammansättning. Ta gärna hjälp av riskbedömningsverktyget som presenteras nedan.

Vi rekommenderar inte att man åker till en annan klubb och tränar om ens egen klubb har ställt in sin träningsverksamhet.

Sammankomster och evenemang med färre än 500 deltagare

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett riskbedömningsverktyg för arrangörer av sammankomster och evenemang (som samlar färre än 500 deltagare). Verktyget finns på FHM:s hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

Vi rekommenderar att judoklubbar och distrikt använder sig av verktyget för att få vägledning för att kunna genomföra träningar, sammankomster och evenemang på ett bra sätt eller för att ge motiv för att ställa in en aktivitet.

Svenska Judoförbundet gör enskilda riskbedömningar för varje aktivitet som vi organiserar och ställer in de aktiviteter som har hög risk för ökad smittspridning och där riskreducerande åtgärder inte finns eller inte är tillräckliga. Vi uppdaterar vår kalender på judo.se kontinuerligt med information om de aktiviteter som ställs in.    

För mer information och skyddsåtgärder hänvisar vi som tidigare till följande sidor:
Folkhälsomyndighetens information
Krisinformation.se
Riksidrottsförbundets information
Utrikesdepartementets reseinformation

Eventuella judorelaterade frågor hänvisas till info@judo.se.

Uppdatering 12 mars kl. 13.56:

Angående tävlingar och andra tillställningar

Enligt ett regeringsbeslut som fattades den 11 mars får inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer genomföras i Sverige. Beslutet gäller från och med torsdag 12 mars och tillsvidare, i hela Sverige.  

Flera arrangörer i Judosverige har redan ställt in sina tävlingar, läger och andra evenemang, även med färre personer än 500. Håll er uppdaterade via den lokala arrangörens kanaler. Om ni har ett evenemang publicerat i SJF:s kalender på judo.se som kommer att ställas vänligen meddela detta till info@judo.se så att vi kan uppdatera det i kalendern.

Vi vill också uppmuntra judoklubbar, distrikt, aktiva och föräldrar att diskutera vad ni kan göra hos er för att minska risken för smittspridning.

Svenska Judoförbundet fortsätter att följa utvecklingen och håller sig uppdaterad med information från svenska myndigheter, Riksidrottsförbundet och Internationella judoförbundet.

För mer information och skyddsåtgärder hänvisar vi till följande sidor:
Folkhälsomyndighetens information
Krisinformation.se
Riksidrottsförbundets information
Utrikesdepartementets reseinformation

Uppdatering 11 mars kl. 08.30:

Med anledning av den senaste utvecklingen av utbrottet av coronavirus vill Arbetsgruppen för Idrottsmedicin komplettera den information som tidigare lämnats med följande:

Spridningen av Covid-19 ökar nu i många länder bland annat Sverige. Det är alltså ännu viktigare nu att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det är också viktigt att var och en tänker över de risker som uppstår vid resor inom och utom Sverige både för att bli smittad och att hamna i karantän under två veckor. Särskilt viktigt att tänka på detta är det om man har någon i sin omedelbara närhet som tillhör riskgrupperna. Väg alltså noggrannt de risker resor till tävlingar inom och utom Sverige medför. En utebliven tävling nu är i de flesta fall inte avgörande för den fortsatta karriären men kan medföra smittorisk och bortavaro från skola och träning en längre period.

Uppdatering 3 mars:

Vi önskar er alla välkomna tillbaka till en fortsatt härlig träningstermin efter sportlovet.

Coronavirus utbrottet är som ni vet en ny influensa som spridit sig till många länder. För att minska risken för spridning och allvarlig sjukdom är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som finns på (https://www.folkhalsomyndigheten.se/).

Det viktigaste är som vanligt att tvätta händerna med tvål och vatten samt sprita av dem ofta, att inte peta sig i ansiktet eller klia sig i ögonen när man inte har nytvättade händer. Bra information och svar på frågor finns att läsa på denna länken (https://www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-2020022719004?fbclid=IwAR2XWOIlpVO2FhpMTzR6XEzofhfpH3j08xaFLdWZWesGcrUyX4cpIBhHjVI).

De som har symptom på smitta (feber, hosta och andningssvårigheter) bör ringa till 1177 vårdguiden för att få vägledning om vad den ska göra. De som har frågor om coronaviruset och smittspridning i allmänhet kan ringa till 113 13 där finns alltid möjlighet att få information och svar på frågor. Vad vi vet om virusets möjlighet till överlevnad på ytor pekar på att de överlever några timmar på olika ytor. Vi vet också att man kan vara smittad utan att ha symptom.

Alltså rekommenderar vi de barn och vuxna som varit i något av de coronadrabbade områdena (Vilka områden det rör sig om finns listat på webbplatsen Krisinformation.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.) att göra ett träningsuppehåll på 14 dagar efter hemkomsten. Det vill säga den tid det beräknas ta tills man inte smittar andra. Just nu pekar allt på att barn under 15 år klarar coronaviruset bra men det finns begränsad kunskap om de kan smitta andra barn eller vuxna. Eftersom judo är en fullkontaktsport där vi kommer väldigt nära varandra är risken stor att träning med en som smittar skulle kunna medföra en ökad smittorisk.

Meny